Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
UNPR FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE od 50% do 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
UNPR ASA Banka d.d. Sarajevo od 33.33% do 50% SKRBNIČKI Papir| Emitent | Top deset
UNPR ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset