Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ZIMZ ZIM D.D. ZENICA Kanal br. 32, 72000, ZENICA 103

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ZIMZ AS HOLDING d.o.o. 89.0544 89.0544 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZIMZ HAMIDOVIĆ ALISA 0.6845 0.6845 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZIMZ KARANOVIĆ STEVAN 0.4605 0.4605 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZIMZ KAHRIMAN AMIR 0.2738 0.2738 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZIMZ ZUROVAC JOVANKA 0.2516 0.2516 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZIMZ MARIĆ LAZAR 0.2462 0.2462 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZIMZ SKOPLJAK SLAVKO 0.2290 0.2290 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZIMZ NIŠIĆ DRAGAN 0.2247 0.2247 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZIMZ DODIĆ ŽIVOJIN 0.2100 0.2100 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZIMZ ČURČIĆ IVICA 0.2097 0.2097 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%