Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
ZIMZ AS HOLDING d.o.o. preko 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset