Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
BOAT Alpenland Vermogensverwaltung GmbH od 33.33% do 50% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BOAT ASA Banka d.d. Sarajevo od 10% do 20% SKRBNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BOAT ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BOAT ALIBABIĆ ŠERIF od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BOAT UniCredit Bank d.d. Mostar od 5% do 10% SKRBNIČKI Papir| Emitent | Top deset