Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
BXRB ŠANTIĆ ŽARKO od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset