Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
CTBU Centrotrans d.d. Sarajevo Kurta Schorka 14, 71000, Sarajevo 100

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
CTBU SEJARI d.o.o. Sarajevo 62.8167 62.8167 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTBU ČENGIĆ SAFUDIN 18.7388 18.7388 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTBU ŠAĆIRAGIĆ MUHAMED 10.0014 10.0014 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTBU PARKKING d.o.o. 5.2696 5.2696 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTBU KERLA IBRAHIM 1.0353 1.0353 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTBU PRAŠOVIĆ HAJRUDIN 0.4046 0.4046 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTBU MRGAN GORAN 0.2270 0.2270 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTBU HELJA AKIF 0.2187 0.2187 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTBU SEJFIĆ JUSMIR 0.2130 0.2130 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTBU PORIĆ FIKRET 0.1669 0.1669 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%