Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
CTBU SEJARI d.o.o. Sarajevo od 50% do 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
CTBU ČENGIĆ SAFUDIN od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
CTBU ŠAĆIRAGIĆ MUHAMED od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
CTBU PARKKING d.o.o. od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad