Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
DEKO TIP DEKORATIVA DD PROZOR KRALJA TOMISLAVA BB, 88440, PROZOR 352

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
DEKO FUČEC KREŠIMIR 25.2701 25.2701 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DEKO ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 6.9702 6.9702 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DEKO BORO ZDRAVKO 5.9745 5.9745 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DEKO ZANE IVO 2.6612 2.6612 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DEKO MARIĆ MILENKO 2.5424 2.5424 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DEKO DEKORATIVA - ZAGREB D.O.O. 1.1073 1.1073 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DEKO PAVLOVIĆ MIJO 1.0305 1.0305 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DEKO ZADRIĆ MILENKO 0.8468 0.8468 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DEKO BIKIĆ MIJO 0.7894 0.7894 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DEKO KOLAK DIJANA 0.7235 0.7235 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%