Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
DEKO FUČEC KREŠIMIR od 25% do 30% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
DEKO BORO ZDRAVKO od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
DEKO ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad