Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
HLOS LOK OSIGURANJE d.d. Sarajevo - u likvidaciji Branilaca Sarajeva 17, 71000, Sarajevo 13

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
HLOS LOKINVEST D.O.O. SARAJEVO 97.8865 97.8865 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HLOS AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać 0.5000 0.5000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HLOS OSIGURANJE HELIOS D.D. 0.4263 0.4263 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HLOS DRAGIČEVIĆ ĐORĐE 0.3203 0.3203 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HLOS IVANKOVIĆ TONKO 0.2989 0.2989 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HLOS GALIĆ TOMISLAV 0.2349 0.2349 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HLOS IVANKOVIĆ IVAN 0.2135 0.2135 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HLOS ČAUŠEVIĆ-ESKO ALMEDINA 0.0623 0.0623 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HLOS BEGLEROVIĆ NEDŽAD 0.0367 0.0367 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HLOS LOK - Institut za organizaciju i ekonomiku d.o.o. 0.0160 0.0160 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%