Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
KLAS KLAS d.d. Sarajevo Paromlinska 43, 71000, Sarajevo 493

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
KLAS AS d.o.o. Jelah-Tešanj 93.8126 93.8126 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KLAS AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać 0.3141 0.3141 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KLAS GROFF TOMAŽ 0.1304 0.1304 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KLAS Rabota Milomir 0.1241 0.1241 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KLAS Bartula Mijo 0.1197 0.1197 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KLAS Mirjanić Zlatica 0.1168 0.1168 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KLAS BRATIĆ MUHAREM 0.1135 0.1135 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KLAS Balić Anka 0.1080 0.1080 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KLAS Dujmušić Dubravka 0.0876 0.0876 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KLAS Lovrić Biljana 0.0870 0.0870 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%