Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
KLAS AS d.o.o. Jelah-Tešanj preko 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad