Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
KLUC TVORNICA ČARAPA "KLJUČ" D.D. SARAJEVO Trampina 4, 71000, Sarajevo 1266

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
KLUC SELEK FEHIM 57.7635 57.7635 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KLUC MUAMER ZAHITOVIĆ 31.6018 31.6018 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KLUC HAJROVIĆ REŠAD 7.5430 7.5430 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KLUC POLJO BAJRO 0.2575 0.2575 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KLUC KOMARICA SULEJMAN 0.1615 0.1615 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KLUC MULIĆ HAJRUDIN 0.1069 0.1069 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KLUC SELEK HANEFIJA 0.0898 0.0898 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KLUC LONIĆ DŽENETA 0.0833 0.0833 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KLUC HADŽIOMERAGIĆ AMIR 0.0569 0.0569 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KLUC JELIĆ TRPIMIR 0.0565 0.0565 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%