Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
KLUC SELEK FEHIM od 50% do 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
KLUC MUAMER ZAHITOVIĆ od 30% do 33.33% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
KLUC HAJROVIĆ REŠAD od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad