Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
KNJH KONJUH d.d. Živinice - u stečaju Prva ulica 57, 75270, ŽIVINICE 808

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
KNJH AVBAR IVAN 10.1938 10.1938 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KNJH MUSLIM ELVIR 3.9419 3.9419 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KNJH PILJIĆ GORDANA 3.5461 3.5461 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KNJH PILJIĆ MLADIMOR 3.5461 3.5461 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KNJH BUKOVIĆ BRUNELLA 3.1562 3.1562 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KNJH BUKOVIĆ MIRANDA 2.9967 2.9967 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KNJH BRČANINOVIĆ ELDIN 2.3496 2.3496 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KNJH BH PELETE d.o.o. Sarajevo 2.2847 2.2847 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KNJH HADŽIĆ MUHAREM 2.1565 2.1565 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KNJH DUFOUR XAVIER MARCEL PIERRE 2.0559 2.0559 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%