Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
KNJH AVBAR IVAN od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad