Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
KRMB KRAJINAMETAL D.D. BIHAĆ - u stečaju JABLANSKA BB, 77000, BIHAĆ 1021

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
KRMB BILIĆ MUHAREM 14.9749 14.9749 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KRMB KUNKIĆ MATO 14.9749 14.9749 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KRMB ŽUNIĆ MUHAMED 9.7385 9.7385 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KRMB AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać 4.1128 4.1128 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KRMB DEDIĆ NEDIN 2.7238 2.7238 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KRMB VUKOVIĆ FUAD 2.4987 2.4987 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KRMB ALIBABIĆ ŠERIF 1.9189 1.9189 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KRMB HAFURIĆ ZAHIDA 1.3134 1.3134 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KRMB ŠEĆERBEGOVIĆ TINA 1.2123 1.2123 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KRMB VRAŽALIĆ VEDRAN 1.2123 1.2123 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%