Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
KRMB BILIĆ MUHAREM od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
KRMB KUNKIĆ MATO od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
KRMB ŽUNIĆ MUHAMED od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad