Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
LDOS LIDO-OSIGURANJE DD - u likvidaciji Hifzi Bjelavca 82, 71000, Sarajevo 35

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
LDOS "MP LIDO COMPANY" d.o.o. 77.7254 77.7254 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
LDOS ĐULIĆ DOO TUZLA 6.0094 6.0094 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
LDOS ĐULIĆ HALID 5.4383 5.4383 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
LDOS BOSNA RE d.d. SARAJEVO 5.3886 5.3886 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
LDOS PRIMA NUOVA DOO GRAČANICA 1.0430 1.0430 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
LDOS LIDOREX DOO TUZLA 0.5463 0.5463 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
LDOS ZLATNA LAGUNA DOO GRAČANICA 0.5215 0.5215 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
LDOS VILUŠIĆ JOZO 0.3924 0.3924 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
LDOS FAZLOVIĆ DŽEVDANA 0.2483 0.2483 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
LDOS JUSIĆ MUHAREM 0.2136 0.2136 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%