Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
LDOS "MP LIDO COMPANY" d.o.o. preko 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
LDOS BOSNA RE d.d. SARAJEVO od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
LDOS ĐULIĆ DOO TUZLA od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
LDOS ĐULIĆ HALID od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad