Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
LSLB LJEČILIŠTE "SLANA BANJA" d.d. Tuzla Turalibegova br.44, Poštanski fah br.97, 75000, TUZLA 65

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
LSLB JATA GROUP d.o.o. Srebrenik 48.3619 48.3619 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
LSLB JATINA OIL CO d.o.o. Srebrenik 19.8931 19.8931 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
LSLB ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 9.0203 9.0203 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
LSLB JUSUFOVIĆ NIHAD 8.2258 8.2258 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
LSLB MUJKANOVIĆ HALIL 3.6537 3.6537 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
LSLB DURAKOVIĆ MIRSAD 1.6140 1.6140 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
LSLB SIMANDER JULIUS 1.4188 1.4188 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
LSLB SOLIĆ RAMIZ 1.1505 1.1505 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
LSLB OMERHODŽIĆ ALIJA 0.7904 0.7904 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
LSLB ZORNIĆ MUHAMED 0.7796 0.7796 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%