Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
LSLB JATA GROUP d.o.o. Srebrenik od 33.33% do 50% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
LSLB JATINA OIL CO d.o.o. Srebrenik od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
LSLB JUSUFOVIĆ NIHAD od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
LSLB ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad