Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
PELV UTP "PELVA" D.D. JAJCE TRGOVAČKI CENTAR BB, 70101, JAJCE 11

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
PELV RUPIĆ VLASTA 62.0748 62.0748 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
PELV ŠABIĆ ALMIR 15.7046 15.7046 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
PELV PEZO ADNAN 10.4707 10.4707 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
PELV SPAJIĆ STIPAN 4.6782 4.6782 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
PELV LADAN IVO 3.9233 3.9233 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
PELV ŠIMUNOVIĆ IVO 1.3846 1.3846 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
PELV MERDŽANIĆ SAFET 0.7966 0.7966 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
PELV UZUNALIĆ MUSTAFA 0.3993 0.3993 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
PELV JAMAKOVIĆ MITHAD 0.3461 0.3461 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
PELV FEJZAGIĆ MUHAMED 0.1688 0.1688 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%