Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
SFFS STANDARD FURNITURE FACTORY d.d. Sarajevo Bosanski put 103, 71380, ILIJAŠ 298

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
SFFS DRVO PRODUKT D.O.O. ILIJAŠ 89.0219 89.0219 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SFFS MUHIĆ SUAD 3.0122 3.0122 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SFFS Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 0.6126 0.6126 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SFFS ŠURKOVIĆ ZEHRA 0.1517 0.1517 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SFFS ŠLJIVO OMER 0.1375 0.1375 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SFFS MUŠANOVIĆ RIZAH 0.1150 0.1150 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SFFS HAJRO ASIM 0.1042 0.1042 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SFFS HODŽIĆ REFKA 0.1016 0.1016 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SFFS HOLJAN RAMIZ 0.0898 0.0898 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SFFS MUŠANOVIĆ AMIRA 0.0864 0.0864 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%