Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
SFFS DRVO PRODUKT D.O.O. ILIJAŠ preko 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad