Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
SPSO ŠIP STUPČANICA DD OLOVO HUSEIN KAPETAN GRADAŠČEVIĆA 1, 71340, OLOVO 974

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
SPSO VLADA ZE-DO KANTONA ("državno" vlasništvo) 51.0643 51.0643 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SPSO ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 14.9750 14.9750 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SPSO Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 12.7073 12.7073 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SPSO Validus d.d. Varaždin - u stečaju 1.7575 1.7575 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SPSO ŠEHIĆ NERMIN 0.6851 0.6851 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SPSO PP ALEM 0.4326 0.4326 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SPSO RAKIĆ SLOBODAN 0.3748 0.3748 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SPSO VRDOLJAK PERO 0.3722 0.3722 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SPSO PETROVIĆ DUJO 0.2933 0.2933 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SPSO PEJIĆ JASMINKO 0.2873 0.2873 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%