Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
SPSO VLADA ZE-DO KANTONA ("državno" vlasništvo) od 50% do 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
SPSO Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina od 10% do 20% SKRBNIČKI Papir| Emitent | Top deset
SPSO ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad