Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
TMBP TRGOVINSKI MAGAZINI D.D. B. PETROVAC - u stečaju IBRAHIMPAŠIĆA 2, 77250, BOSANSKI PETROVAC 44

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
TMBP LJUBIJANKIĆ SAFET 41.3736 41.3736 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TMBP JAGANJAC EDHEM 35.7746 35.7746 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TMBP FERIZOVIĆ ĐEMILA 7.7121 7.7121 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TMBP TERZIĆ AHMET 2.2712 2.2712 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TMBP ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo 1.7745 1.7745 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TMBP BAŠIĆ FAKETA 1.7023 1.7023 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TMBP DRUŽIĆ ESAD 1.3772 1.3772 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TMBP JAGANJAC TAHIR 1.3772 1.3772 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TMBP OMERAGIĆ MUHAMED 1.3772 1.3772 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TMBP MURSELOVIĆ MUFID 1.0159 1.0159 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%