Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
TMBP TRGOVINSKI MAGAZINI D.D. B. PETROVAC - u stečaju IBRAHIMPAŠIĆA 2, 77250, BOSANSKI PETROVAC 44 Papir | Top deset | Značajni%

Svi emitenti >>