Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
TRDV TVORNICA REZERVNIH DIJELOVA D.D. VAREŠ - u stečaju INDUSTRIJSKA 2, 71330, VAREŠ 26

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
TRDV CONSIDER d.o.o. Vareš 87.7446 87.7446 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TRDV SIDERIMPES S.R.L. 8.8653 8.8653 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TRDV ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 3.0592 3.0592 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TRDV AŠČERIĆ MENSURA 0.1420 0.1420 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TRDV HADŽIMEJLIĆ SELMA 0.1074 0.1074 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TRDV ANDRIĆ MIJO 0.0543 0.0543 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TRDV HAJDAREVIĆ SABAHUDIN 0.0037 0.0037 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TRDV BOŽIĆ VINKO 0.0012 0.0012 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TRDV HOĐIĆ VAHID 0.0012 0.0012 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TRDV JOKŠIĆ NOVO 0.0012 0.0012 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%