Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
TRDV CONSIDER d.o.o. Vareš preko 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
TRDV SIDERIMPES S.R.L. od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad