Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
UISH TURIST BEST d.d. KONJIC Donje polje 42, 88400, KONJIC 32

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
UISH ĆUKLE NADIJA 43.8069 43.8069 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UISH ASA Banka d.d. Sarajevo 30.0634 30.0634 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UISH ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 10.8742 10.8742 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UISH ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo 4.3658 4.3658 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UISH UZUNOVIĆ SEAD 3.5830 3.5830 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UISH FALADŽIĆ ĐEMAL 2.7094 2.7094 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UISH VRTIĆ ANEL 1.1820 1.1820 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UISH MARIĆ SALKO 0.4183 0.4183 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UISH SULTANIĆ ZINETA 0.3771 0.3771 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UISH KLARIĆ AHMET 0.3616 0.3616 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%