Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
UISH ĆUKLE NADIJA od 33.33% do 50% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
UISH ASA Banka d.d. Sarajevo od 30% do 33.33% SKRBNIČKI Papir| Emitent | Top deset
UISH ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad