Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
UTLK UNIS Telekom d.d. Mostar Dr. Ante Starčevića 50, 88000, MOSTAR 201

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
UTLK UNIbox d.o.o. 29.4003 29.4003 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UTLK TELEPLUS D.O.O. 24.5380 24.5380 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UTLK DREŽNJAK ZDRAVKA 2.0123 2.0123 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UTLK LOVRIĆ DRAGAN 1.5143 1.5143 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UTLK ŠIMOVIĆ SPOMENKA 1.5143 1.5143 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UTLK PUCE DRAŽENKA 0.8516 0.8516 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UTLK MILOŠ DALIBOR 0.8356 0.8356 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UTLK PRSKALO-HADŽOVIĆ MARINA 0.6448 0.6448 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UTLK KOLOBARIĆ RUŽA 0.6198 0.6198 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UTLK VRLJIĆ ANTE 0.5612 0.5612 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%