Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
UTLK UNIbox d.o.o. od 25% do 30% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
UTLK TELEPLUS D.O.O. od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad