Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
VELM VELMOS COMPANY d.d. MOSTAR BIŠĆE POLJE BB, 88000, MOSTAR 421

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
VELM ČOLAK MIROSLAV 38.0000 38.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VELM LIJANOVIĆI d.o.o. ŠIROKI BRIJEG 29.2009 29.2009 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VELM ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 20.4648 20.4648 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VELM ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 4.4062 4.4062 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VELM ZEMANIĆ MEHO 0.8209 0.8209 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VELM ČOLAKOVIĆ MIRZO 0.4699 0.4699 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VELM LOZO MILORAD 0.1406 0.1406 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VELM BAJIĆ MIRON 0.1044 0.1044 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VELM KOLČIĆ SULEJMAN 0.0731 0.0731 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VELM POBRIĆ JUSO 0.0678 0.0678 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%