Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
VELM ČOLAK MIROSLAV od 33.33% do 50% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
VELM LIJANOVIĆI d.o.o. ŠIROKI BRIJEG od 25% do 30% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
VELM ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad