Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
FRTF Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina od 25% do 30% SKRBNIČKI Papir| Emitent | Top deset
FRTF GORENJE M.B.H. WIEN od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
FRTF OIF "MONETA" od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
FRTF UniCredit Bank d.d. Mostar od 5% do 10% SKRBNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad