Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
ZMJV GAFUROVIĆ OSMAN od 33.33% do 50% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
ZMJV SALKANOVIĆ ADNAN od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
ZMJV BILIĆ NIHAD od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
ZMJV ČAJLAKOVIĆ IBRAHIM od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
ZMJV GULAMIĆ VAHID od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad