Obavještenje dioničarima BH Telecom d.d. Sarajevo

Obavijest društva BH Telecom d.d. Sarajevo o neusvajanju obračuna i isplate dividende BH Telecom d.d. Sarajevo za 2022. godinu možete pronaći na sljedećem linku:
link
Pozivamo dioničare BH Telecom-a kojima nije izvršena isplata prethodnih dividendi, kao i one dioničare koji imaju promjenu podataka u odnosu na prethodne isplate (ime i prezime, adresa, broj transakcijskog računa) da se obrate Registru sa potrebnom dokumentacijom prema uputama na linku:

D I V I D E N D A

Obavještenje o isplati dividende MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE

Obavještavaju se dioničari emitenta MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE da će Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo, na osnovu ugovora potpisanog sa emitentom, vršiti obračun i isplatu dividende za 2022.godinu, dioničarima emitenta MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE. Obavijest MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE o isplati dividende možete pronaći na sljedećem linku:
link
Dioničarima koji imaju pravo na dividendu, ista će biti isplaćena na bankovni račun koji dioničar dostavi Registru vrijednosnih papira u F BiH, u roku kojeg je odredila Skupština dioničara MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE. Pozivamo dioničare MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE koji imaju pravo na dividendu da se obrate Registru sa potrebnom dokumentacijom prema uputama na linku:

D I V I D E N D A

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti telefonom ili emailom:

 • info@rvp.ba
 • 033 279 152
 • 033 279 154
 • 033 279 150

Obavještenje vlasnicima obveznica po osnovu stare devizne štednje i obveznica po osnovu ratnih potraživanja emitenta Federacija Bosne i Hercegovine


Mole se vlasnici obveznica po osnovu stare devizne štednje i vlasnici obveznica po osnovu ratnih potraživanja emitenta Federacija Bosne i Hercegovine – Federalno ministarstvo finansija/financija, koji nemaju ažurirane matične podatke i/ili nisu dostavili bankovni račun u svrhu isplate dospjele glavnice i kamate da se obrate Registru vrijednosnih papira u FBiH za instrukciju o ažuriranju podataka u svrhu isplate novčanih sredstava.


POZIV VLASNICIMA DIONICA - OBVEZNICA


Pozivaju se državljani Bosne i Hercegovine koji su vlasnici dionica ili obveznica u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nisu nikada dobili Potvrdu o stanju na računu vrijednosnog papira iz Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo, a u svrhu ostvarivanja svojih prava iz vrijednosnih papira, da podnesu pismeni zahtjev za usklađivanje osobnih podataka (JMBG, ime i prezime i adresa prebivališta).

Zahtjev se može podnijeti putem pošte ili u prostorijama Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo, Maršala Tita 62/II, 71000 Sarajevo.

Vrijednosni papiri

* Unesite oznaku ili dio oznake vp (naziva emitenta)

Vrijednosni papir:

Vrijednosni papir Naziv emitenta
UTLKRK1 UNIS Telekom d.d. Mostar Emitent | Top deset | Značajni%
UTPLRK2 LIPA d.d. Travnik Emitent | Top deset | Značajni%
UTRSRK4 UNIS TOURS DD SARAJEVO Emitent | Top deset | Značajni%
UTSER TSE d.d. Mostar Emitent | Top deset | Značajni%
VASTR VATROSTALNA DD ZENICA Emitent | Top deset | Značajni%
Stranica 100 od 108

Novosti

19.4.2024.

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 19.04.2024. godine, postupajući po zahtjevu emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, izvršio upis u sistem registracije emisiju obveznica Federacije Bosne i Hercegovine, koje su emitovane radi prikupljanja sredstava za finansiranje budžetskih rashoda za 2024.godinu, kako slijedi:
 • oznake FBIHK53A, ISIN broja: BAFBIHK53A06, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, količine 40.000, nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, datum emisije 17.04.2024. godine, rok dospijeća 17.04.2027. godine, godišnja kamatna stopa 4,40%.
 • 17.4.2024.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 17.04.2024, izvršio:
 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake SNKSG ISIN broja: BASNKSG00004, emitenta STANDARD NEKRETNINE DD SARAJEVO, količine 467289, nominalne vrijednosti 21,4 KM.

  12.4.2024.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 12.04.2024, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake GORCR, ISIN broja: BAGORCR00003, emitenta GORICA DD BUGOJNO - u stečaju, količine 438817, nominalne vrijednosti 12,5 KM.

  11.4.2024.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 04.03.2024, izvršio:
 • upis obustave prometa na vrijednosnom papiru :

 • oznake GORCR, ISIN broja: BAGORCR00003, emitenta GORICA DD BUGOJNO - u stečaju, količine 438817, nominalne vrijednosti 12,5 KM.

  11.4.2024.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 11.04.2024, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake TRZBH1, ISIN broja: BATRZBH10004, emitenta ZiraatBank BH d.d, količine 2000, nominalne vrijednosti 10000 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake TRZBR ISIN broja: BATRZBR00004, emitenta ZiraatBank BH d.d , količine 2000, nominalne vrijednosti 10000 KM.