Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BHTS BH Telecom d.d. Sarajevo Franca Lehara 7, 71000, Sarajevo 7766

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BHTS FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 90.0043 90.0043 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHTS DŽAMBIĆ SENAD 0.8724 0.8724 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHTS BABIĆ UNA 0.5284 0.5284 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHTS ASA Banka d.d. Sarajevo 0.4796 0.4796 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHTS ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 0.4276 0.4276 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHTS ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 0.4128 0.4128 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHTS ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo 0.3766 0.3766 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHTS ZIF "FORTUNA FOND" d.d. 0.2212 0.2212 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHTS ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla 0.1829 0.1829 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHTS ŠEĆKANOVIĆ NAIL 0.1438 0.1438 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%