Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
FSOL SODA LUKAVAC DD PRVA ULICA 1, 75300, LUKAVAC 2031

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
FSOL VLADA TUZLANSKOG KANTONA ("državno" vlasništvo) 95.5165 95.5165 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FSOL ŠILJEGOVIĆ SABIR 0.0515 0.0515 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FSOL AVDIĆ AMIRA 0.0496 0.0496 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FSOL SALKIĆ FAHRUDIN 0.0471 0.0471 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FSOL AVDIĆ RASIM 0.0468 0.0468 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FSOL MUJAGIĆ GRETA 0.0381 0.0381 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FSOL OSMANOVIĆ EDIN 0.0313 0.0313 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FSOL HALILAGIĆ ĆAZIM 0.0280 0.0280 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FSOL MORANKIĆ IBRAHIM 0.0278 0.0278 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FSOL HALILAGIĆ NEDŽAD 0.0253 0.0253 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%