Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
MPKS MAPEX D.D. MAGLAJ - u stečaju Sulejmana Omerovića 159, 74250, MAGLAJ 461

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
MPKS BOSNIĆ MUSTAFA 17.2035 17.2035 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MPKS SMAJLAGIĆ NEFUD 12.3958 12.3958 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MPKS ČAUŠEVIĆ HASAN 12.2170 12.2170 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MPKS MANDŽO SANJA 3.1066 3.1066 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MPKS MAČKOVIĆ DAMIR 2.3847 2.3847 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MPKS BALUKOVIĆ FAHRUDIN 2.0576 2.0576 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MPKS DIZDAR JASMINKA 1.8604 1.8604 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MPKS LEKA MIRSAD 1.5763 1.5763 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MPKS DŽANBEGOVIĆ ŠEFIK 1.4437 1.4437 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MPKS H.M.I.-INŽENJERING d.o.o. Sarajevo 1.3521 1.3521 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%