Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
MPKS BOSNIĆ MUSTAFA od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
MPKS ČAUŠEVIĆ HASAN od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
MPKS SMAJLAGIĆ NEFUD od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad