Pregled emitenata

* Unesite oznaku ili dio oznake (naziva) emitenta

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
TALG TAG d.d. Goražde Višegradska bb, 73000, GORAŽDE 11 Vr papir | Top deset | Značajni%
TBES TB ELEKTROINVEST DD SARAJEVO - u likvidaciji MULA MUSTAFE BAŠESKIJE 10, 71000, Sarajevo 3 Vr papir | Top deset | Značajni%
TBOT TRGOVINA BORAC D.D. TRAVNIK TVORNIČKA BB, 72270, TRAVNIK 535 Vr papir | Top deset | Značajni%
TCAT TVORNICA ČARAPA DD TEŠANJ BUKVA BB, 74260, TEŠANJ 361 Vr papir | Top deset | Značajni%
TCMK HM Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146, 72240, KAKANJ 421 Vr papir | Top deset | Značajni%
TEHN TEHNIKA D.D. VELIKA DRVETA 14, 71000, Sarajevo 24 Vr papir | Top deset | Značajni%
TELP TEO d.d. Sarajevo Binježevo bb, 71240, HADŽIĆI 185 Vr papir | Top deset | Značajni%
TERT TERMOTEHNIKA d.d. Tuzla Rudarska 400, 75000, TUZLA 24 Vr papir | Top deset | Značajni%
TEXA TEXA DD SARAJEVO DŽEMALA BIJEDIĆA 144, 71000, Sarajevo 89 Vr papir | Top deset | Značajni%
TGAS TGA D.D. STOLAC MIHAJLA VIŠEVIĆA BB, 88360, STOLAC 72 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 39 od 49