Novosti

Pretraga:

* Možete pretraživati po naslovu,opisu ili datumu (d.m.yyyy)

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
1.9.2023. Obustava prometa vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 1.9.2023. godine, izvršio:
 • upis obustave prometa na vrijednosnom papiru :

 • - oznake RDNTR, ISIN broja: BARDNTR00006, emitenta RUDNIKTRANS DD ZENICA, količine 94297, nominalne vrijednosti 10 KM.

  - oznake RDHMRK2, ISIN broja: BARDHMRK2005, emitenta TP RUDHEM DD TUZLA u stečaju, količine 5701, nominalne vrijednosti 10 KM.

  - oznake UKVNR, ISIN broja: BAUKVNR00001, emitenta UNIS KOVINA DD VISOKO, količine 637479, nominalne vrijednosti 10 KM.

  - oznake RUDARK4, ISIN broja: BARUDARK4008, emitenta RUDAR DD KONJIC, količine 6530, nominalne vrijednosti 19,9 KM.

  - oznake BSGVR, ISIN broja: BABSGVR00008, emitenta BOSNAGRAF DD VISOKO- u stečaju, količine 8976, nominalne vrijednosti 10 KM.

  - oznake ZNGZR, ISIN broja: BAZNGZR00009, emitenta ZENING DD ZENICA u stečaju, količine 419798, nominalne vrijednosti 10 KM.

  - oznake EPISR, ISIN broja: BAEPISR00000, emitenta EPI d.d. Sarajevo,, količine 500, nominalne vrijednosti 100 KM.
  22.8.2023. Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 22.08.2023., izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake UINZRK2, ISIN broja: BAUINZRK2002, emitenta UNIS INŽENJERING DD SARAJEVO u likvidaciji, količine 46436, nominalne vrijednosti jedne dionice 50 KM.


  oznake MAKORK3, ISIN broja: BAMAKORK3004, emitenta MARKET-KOMERC DD ZENICA u stečaju, količine 253374, nominalne vrijednosti jedne dionice 15,3 KM.

  18.8.2023. Upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 18.08.2023, izvršio:
 • upis obustave prometa na vrijednosnom papiru :

 • oznake MAKORK3, ISIN broja: BAMAKORK3004, emitenta MARKET-KOMERC DD ZENICA u stečaju, količine 253374, nominalne vrijednosti 15,3 KM.
  10.8.2023. Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje društva SANITEKS D.D. VELIKA KLADUŠA U skladu sa članom 27. Zakona o preuzimanju dioničkih društava( „Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/15) društvo SANITEKS D.D. VELIKA KLADUŠA obavještava dioničare društva o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje društva od strane ponudioca PREVENT NEKRETNINE d.o.o..

  Obavještenje
  28.7.2023. Završena ponuda za preuzimanje društva PTG d.d. Goražde Završena ponuda za preuzimanje društva PTG d.d. Goražde

  Oznaka emitenta PSPG, ponudilac TAK D.O.O. SARAJEVO, oznaka vrijednosnog papira PSPGRK4, iznos ponuđene cijene 302,00 KM, ukupan broj deponovanih vrijednosnih papira količine 13575. Datum završetka ponude za preuzimanje 28.07.2023. godine.


  25.7.2023. Upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 25.07.2023, izvršio:
 • upis obustave prometa na vrijednosnom papiru :

 • oznake UVRZR, ISIN broja: BAUVRZR00000, emitenta GU UNIVERZAL D.D. ZENICA, količine 86819, nominalne vrijednosti 10 KM.
  20.7.2023. Upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 20.07.2023, izvršio:
 • upis obustave prometa na vrijednosnom papiru :

 • oznake ITRTRK1, ISIN broja: BAITRTRK1001, emitenta INTERŠPED TUZLA DD TUZLA, količine 25579, nominalne vrijednosti 90 KM.
  18.7.2023. Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 18.7.2023., izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake IITSR, ISIN broja: BAIITSR00003, emitenta INIT DD SARAJEVO, količine 17483, nominalne vrijednosti jedne dionice 100 KM.

  17.7.2023. Upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 17.07.2023, izvršio:
 • upis obustave prometa na vrijednosnom papiru :

 • oznake IITSR, ISIN broja: BAIITSR00003, emitenta INIT DD SARAJEVO, količine 17483, nominalne vrijednosti 100 KM.
  19.1.2024. Obavještenje o prodaji nekretnine Općinski sud u Kiseljaku u pravnoj stvari tražioca izvršenja Registar vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo protiv izvršenika „Centroprom“ d.d. Kiseljak, dana 09.01.2024. godine, donio je Zaključak o prodaji nekretnine u vasništvu izvršenika i to poslovni prostor u privredi ukupne površine od 52 m2, Etažna jedinica, udio 1/1. Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, u zgradi Općinskog suda Kiseljaku , II sprat, ured broj 28, dana SRIJEDA 14.02.2024. godine u 11,00 sati.

  Obavještenje
  Stranica 10 od 147