Novosti

Pretraga:

* Možete pretraživati po naslovu,opisu ili datumu (d.m.yyyy)

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
19.1.2024. Obavještenje o prodaji nekretnine Općinski sud u Kiseljaku u pravnoj stvari tražioca izvršenja Registar vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo protiv izvršenika „Centroprom“ d.d. Kiseljak, dana 09.01.2024. godine, donio je Zaključak o prodaji nekretnine u vasništvu izvršenika i to poslovni prostor u privredi ukupne površine od 52 m2, Etažna jedinica, udio 1/1. Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, u zgradi Općinskog suda Kiseljaku , II sprat, ured broj 28, dana SRIJEDA 14.02.2024. godine u 11,00 sati.

Obavještenje
6.7.2023. Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 06.07.2023., izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake UMONRK4, ISIN broja: BAUMONRK4005, emitenta HETIG DD SARAJEVO, količine 6278, nominalne vrijednosti jedne dionice 64 KM.

  5.7.2023. Upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 05.07.2023, izvršio:
 • upis obustave prometa na vrijednosnom papiru :

 • oznake UMONRK4, ISIN broja: BAUMONRK4005, emitenta HETIG DD SARAJEVO, količine 6278, nominalne vrijednosti 64 KM.
  3.7.2023. Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 03.07.2023., izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake FBIHK1E, ISIN broja: BAFBIHK1E001, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA, količine 35138540, nominalne vrijednosti 1 KM.


  oznake FBIHK2C, ISIN broja: BAFBIHK2C003, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA, količine 599668, nominalne vrijednosti 1 KM.


  oznake FBIHK6A, ISIN broja: BAFBIHK6A008, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA, količine 59936, nominalne vrijednosti 1 KM.

  23.6.2023. Upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 23.06.2023, izvršio:
 • upis obustave prometa na vrijednosnom papiru :

 • oznake RIBNR, ISIN broja: BARIBNR00003, emitenta RIBA NERETVA D.D. KONJIC, količine 50520, nominalne vrijednosti 12,5 KM.
  22.6.2023. Upis u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 22.06.2023. godine, postupajući po zahtjevu emitenta Federalnog ministarstva finansija, izvršio upis u sistem registracije emisiju obveznica Federacije Bosne i Hercegovine, koje su emitovane radi prikupljanja sredstava za finansiranje budžetskih rashoda za 2023.godinu, kako slijedi:

 • oznaka FBIHK45A, ISIN broja BAFBIHK45A07, količina 30.000, nominalna vrijednost 1.000,00 KM, datum emisije 21.06.2023. godine, datum dospijeća 21.06.2028. godine, godišnja kamatna stopa 2,95%

 • 15.6.2023. Obavijest o registraciji emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine u sistemu registracije Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 15.06.2023. godine, na osnovu zahtjeva emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, izvršio upis u sistem registracije trezorske zapise, kako slijedi:
 • oznake FBIHT77, ISIN broja: BAFBIHT77004, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA , količine 3.000, nominalne vrijednosti trezorskog zapisa 10.000,00 KM, datum emisije 14.06.2023. godine, rok dospijeća 12.06.2024. godine.

 • 15.6.2023. Odluka o prijemu u članstvo sistema uvida u stanje na računu Odlukom Uprave Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 04-9-5167/23 od 15.06.2023. godine Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina prima se u članstvo Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosni i Hercegovini za sistem uvida u stanje na računu vrijednosnih papira za Zatvoreni investicioni fond „PROF - PLUS“ d.d. Sarajevo.
  13.6.2023. Obavještenje za dioničare ciljnog društva MAGROS-VELETRGOVINA D.D. Sarajevo Obavještavamo dioničare ciljnog društva MAGROS-VELETRGOVINA D.D. Sarajevo da je pokrenut postupak prijenosa dionica manjinskih dioničara. Za svaku dionicu koja će biti prenesena u postupku prijenosa dionica manjinskih dioničara ponuditelj AL-SHIDDI TRADING CO. LTD. uplatio je iznos od 150 KM. Sredstva za isplatu naknade ponuditelj je uplatio na račun Registra vrijednosnih papira u FBiH za posebnu namjenu.
  9.6.2023. Završena ponuda za preuzimanje društva MLINPEK D.D. Bugojno Završena ponuda za preuzimanje društva MLINPEK D.D. Bugojno

  Oznaka emitenta MLPB, ponudilac A-BEST d.o.o. Travnik, oznaka vrijednosnog papira MLPBR, iznos ponuđene cijene 1,56 KM, ukupan broj deponovanih vrijednosnih papira količine 37325. Datum završetka ponude za preuzimanje 09.06.2023. godine.


  Stranica 9 od 145