Pregled emitenata

* Unesite oznaku ili dio oznake (naziva) emitenta

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BGPM BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO DR. WAGNERA 11, 70230, BUGOJNO 438 Vr papir | Top deset | Značajni%
BHMG BAZNA HEMIJA DD VITKOVIĆI I DRINSKE BRIGADE 3, 73205, VITKOVIĆI 96 Vr papir | Top deset | Značajni%
BHOL BNT "HOLDING" D.D. Novi Travnik MEHMEDA SPAHE 1, 72290, NOVI TRAVNIK 22 Vr papir | Top deset | Značajni%
BHOS Triglav Osiguranje d.d. Dolina 8, 71000, Sarajevo 3 Vr papir | Top deset | Značajni%
BHTS BH Telecom d.d. Sarajevo Franca Lehara 7, 71000, Sarajevo 7765 Vr papir | Top deset | Značajni%
BIGF ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo Zagrebačka 50, 71000, Sarajevo 34486 Vr papir | Top deset | Značajni%
BIMB BIM DD BIHAĆ KRUPSKA 8, 77000, BIHAĆ 61 Vr papir | Top deset | Značajni%
BIPV BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ VINIČKA BB, 77000, BIHAĆ 166 Vr papir | Top deset | Značajni%
BIRB BIRA d.d. Bihać JABLANSKA BB, 77000, BIHAĆ 14 Vr papir | Top deset | Značajni%
BITM Bitumenka d.d. Sarajevo Aleja Bosne Srebrene 2, 71000, Sarajevo 101 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 4 od 49