Obavještenje dioničarima BH Telecom d.d. Sarajevo

Obavijest društva BH Telecom d.d. Sarajevo o neusvajanju obračuna i isplate dividende BH Telecom d.d. Sarajevo za 2022. godinu možete pronaći na sljedećem linku:
link
Pozivamo dioničare BH Telecom-a kojima nije izvršena isplata prethodnih dividendi, kao i one dioničare koji imaju promjenu podataka u odnosu na prethodne isplate (ime i prezime, adresa, broj transakcijskog računa) da se obrate Registru sa potrebnom dokumentacijom prema uputama na linku:

D I V I D E N D A

Obavještenje o isplati dividende MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE

Obavještavaju se dioničari emitenta MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE da će Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo, na osnovu ugovora potpisanog sa emitentom, vršiti obračun i isplatu dividende za 2022.godinu, dioničarima emitenta MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE. Obavijest MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE o isplati dividende možete pronaći na sljedećem linku:
link
Dioničarima koji imaju pravo na dividendu, ista će biti isplaćena na bankovni račun koji dioničar dostavi Registru vrijednosnih papira u F BiH, u roku kojeg je odredila Skupština dioničara MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE. Pozivamo dioničare MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE koji imaju pravo na dividendu da se obrate Registru sa potrebnom dokumentacijom prema uputama na linku:

D I V I D E N D A

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti telefonom ili emailom:

 • info@rvp.ba
 • 033 279 152
 • 033 279 154
 • 033 279 150

Obavještenje vlasnicima obveznica po osnovu stare devizne štednje i obveznica po osnovu ratnih potraživanja emitenta Federacija Bosne i Hercegovine


Mole se vlasnici obveznica po osnovu stare devizne štednje i vlasnici obveznica po osnovu ratnih potraživanja emitenta Federacija Bosne i Hercegovine – Federalno ministarstvo finansija/financija, koji nemaju ažurirane matične podatke i/ili nisu dostavili bankovni račun u svrhu isplate dospjele glavnice i kamate da se obrate Registru vrijednosnih papira u FBiH za instrukciju o ažuriranju podataka u svrhu isplate novčanih sredstava.


POZIV VLASNICIMA DIONICA - OBVEZNICA


Pozivaju se državljani Bosne i Hercegovine koji su vlasnici dionica ili obveznica u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nisu nikada dobili Potvrdu o stanju na računu vrijednosnog papira iz Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo, a u svrhu ostvarivanja svojih prava iz vrijednosnih papira, da podnesu pismeni zahtjev za usklađivanje osobnih podataka (JMBG, ime i prezime i adresa prebivališta).

Zahtjev se može podnijeti putem pošte ili u prostorijama Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo, Maršala Tita 62/II, 71000 Sarajevo.

Vrijednosni papiri

* Unesite oznaku ili dio oznake vp (naziva emitenta)

Vrijednosni papir:

Vrijednosni papir Naziv emitenta
UMTBR UNIS MIB TBM DD BUGOJNO Emitent | Top deset | Značajni%
UNDTRK1 UniData d.d. Sarajevo Emitent | Top deset | Značajni%
UNEVR UNEVIT d.d. Konjic Emitent | Top deset | Značajni%
UNFTRK2 MANN+HUMMEL BA d.d.Tešanj MANN+HUMMEL BA J.S.C. Tešanj Emitent | Top deset | Značajni%
UNIBR UNION BANKA D.D. SARAJEVO Emitent | Top deset | Značajni%
Stranica 96 od 107

Novosti

13.6.2024.

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 13.06.2024, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake FBIHT77, ISIN broja: BAFBIHT77004, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA, količine 3000, nominalne vrijednosti 10000 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake BORBG1 ISIN broja: BABORBG10008, emitenta PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. SARAJEVO , količine 18182, nominalne vrijednosti 110 KM.

  12.6.2024.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 12.06.2024, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake GIKORK5, ISIN broja: BAGIKORK5009, emitenta GIK OKO D.D. SARAJEVO-ILIDŽA, količine 1684499, nominalne vrijednosti 8,5 KM.

  7.6.2024.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 07.06.2024, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake TBESR, ISIN broja: BATBESR00007, emitenta TB ELEKTROINVEST DD SARAJEVO U LIKVIDACIJI, količine 5000, nominalne vrijednosti 100 KM.

  6.6.2024.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 06.06.2024. godine, na osnovu zahtjeva emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, izvršio upis u sistem registracije trezorske zapise, kako slijedi:
 • oznake FBIHT85, ISIN broja: BAFBIHT85007, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA , količine 3.000, nominalne vrijednosti trezorskog zapisa 10.000,00 KM, datum emisije 05.06.2024. godine, rok dospijeća 05.03.2025. godine.

 • 5.6.2024.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 05.06.2024, izvršio:
 • upis obustave prometa na vrijednosnom papiru :

 • oznake TBESR, ISIN broja: BATBESR00007, emitenta TB ELEKTROINVEST DD SARAJEVO U LIKVIDACIJI, količine 5000, nominalne vrijednosti 100 KM.