Obavještenje dioničarima BH Telecom d.d. Sarajevo

Obavijest društva BH Telecom d.d. Sarajevo o neusvajanju obračuna i isplate dividende BH Telecom d.d. Sarajevo za 2022. godinu možete pronaći na sljedećem linku:
link
Pozivamo dioničare BH Telecom-a kojima nije izvršena isplata prethodnih dividendi, kao i one dioničare koji imaju promjenu podataka u odnosu na prethodne isplate (ime i prezime, adresa, broj transakcijskog računa) da se obrate Registru sa potrebnom dokumentacijom prema uputama na linku:

D I V I D E N D A

Obavještenje o isplati dividende MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE

Obavještavaju se dioničari emitenta MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE da će Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo, na osnovu ugovora potpisanog sa emitentom, vršiti obračun i isplatu dividende za 2022.godinu, dioničarima emitenta MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE. Obavijest MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE o isplati dividende možete pronaći na sljedećem linku:
link
Dioničarima koji imaju pravo na dividendu, ista će biti isplaćena na bankovni račun koji dioničar dostavi Registru vrijednosnih papira u F BiH, u roku kojeg je odredila Skupština dioničara MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE. Pozivamo dioničare MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE koji imaju pravo na dividendu da se obrate Registru sa potrebnom dokumentacijom prema uputama na linku:

D I V I D E N D A

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti telefonom ili emailom:

 • info@rvp.ba
 • 033 279 152
 • 033 279 154
 • 033 279 150

Obavještenje vlasnicima obveznica po osnovu stare devizne štednje i obveznica po osnovu ratnih potraživanja emitenta Federacija Bosne i Hercegovine


Mole se vlasnici obveznica po osnovu stare devizne štednje i vlasnici obveznica po osnovu ratnih potraživanja emitenta Federacija Bosne i Hercegovine – Federalno ministarstvo finansija/financija, koji nemaju ažurirane matične podatke i/ili nisu dostavili bankovni račun u svrhu isplate dospjele glavnice i kamate da se obrate Registru vrijednosnih papira u FBiH za instrukciju o ažuriranju podataka u svrhu isplate novčanih sredstava.


POZIV VLASNICIMA DIONICA - OBVEZNICA


Pozivaju se državljani Bosne i Hercegovine koji su vlasnici dionica ili obveznica u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nisu nikada dobili Potvrdu o stanju na računu vrijednosnog papira iz Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo, a u svrhu ostvarivanja svojih prava iz vrijednosnih papira, da podnesu pismeni zahtjev za usklađivanje osobnih podataka (JMBG, ime i prezime i adresa prebivališta).

Zahtjev se može podnijeti putem pošte ili u prostorijama Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo, Maršala Tita 62/II, 71000 Sarajevo.

Vrijednosni papiri

* Unesite oznaku ili dio oznake vp (naziva emitenta)

Vrijednosni papir:

Vrijednosni papir Naziv emitenta
UNMTR UNIMONT D.D. SARAJEVO - u likvidaciji Emitent | Top deset | Značajni%
UNNSRK1 UNIONINVEST d.d. Sarajevo Emitent | Top deset | Značajni%
UNPLR UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo Emitent | Top deset | Značajni%
UNPRRK1 PRETIS d.d. Vogošća Emitent | Top deset | Značajni%
UNTNR UNATRANS DD BIHAĆ - u stečaju Emitent | Top deset | Značajni%
Stranica 98 od 108

Novosti

21.5.2024.

Registar vrijednosnih papira u FBiH dd Sarajevo je, u skladu sa važećim propisima, dana 21.05.2024. godine izvršio prijenos dionica sa računa manjinskih dioničara na račun ponuditelja CROATIA OSIGURANJE d.d. na osnovu prava prijenosa dionica manjinskih dioničara u postupku preuzimanja emitenta CROATIA - REMONT D.D. ČAPLJINA. Detaljnije ...link...

21.5.2024.


Vlasnik vrijednosnih papira VLADA USK ("državno" vlasništvo) sa ranijim učešćem u vlasništvu od 50% do 66.67% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta POLIETILENKA DD BIHAĆ - u stečaju, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi manje od 5% dionica s pravom glasa.

20.5.2024.

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 20.05.2024, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake POETRK2, ISIN broja: BAPOETRK2000, emitenta POLIETILENKA DD BIHAĆ U STEČAJU, količine 802671, nominalne vrijednosti 16 KM.

  17.5.2024.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 17.05.2024, izvršio:
 • upis obustave prometa na vrijednosnom papiru :

 • oznake POETRK2, ISIN broja: BAPOETRK2000, emitenta POLIETILENKA DD BIHAĆ U STEČAJU, količine 802671, nominalne vrijednosti 16 KM.

  16.5.2024.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 16.05.2024, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake FBIHT78, ISIN broja: BAFBIHT78002, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, količine 3.000, nominalne vrijednosti 10.000,00 KM.